Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kontrola uhradenej prolongačnej známky

Študenti, ktorí uhrádili poplatok za prolongačnú známku na AR 2013/2014 bezhotovostným prevodom (bankový prevod na účet, internet banking), si môžu skontrolovať automatizované priradenie svojej platby v systéme MAIS (Moje štúdium --> Financovanie štúdia --> Moje platby. Táto informácia sa objaví do 3 dní po realizovanej úhrade, ktorú je potrebné uskutočniť najneskôr do 25.8.2013, aby študent mohol prevziať prolongačnú známku pri zápise na AR 2013/2014.

Študenti, ktorí uhradili poplatok za prolongačnú známku na AR 2013/2014 poštovým poukazom, nemajú svoju platbu automatizovane spracovanú a nemôžu si ju preto overiť v systéme MAIS. Je potrebné, aby si uchovali kontrolný ústrižok o zaplatení. Ak chcú, aby mali svoju známku nachystanú na študijnom  oddelení v deň zápisu na AR 2013/2014, je potrebné, aby sken (foto) kontrolného ústrižku zaslali na e-mail: preukaz@truni.sk, alebo ho osobne priniesli na Stredisko čipových kariet v čase úradných hodín.