Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kontaktné údaje

Stredisko čipových kariet

Ing. Ján Zelenay
Správca strediska čipových kariet
Trnavská univerzita v Trnave - rektorát
Hornopotočná 23, 1.posch. miestnosť č.146
918 43 Trnava
Tel.: 033/5939 353, e-mail: preukaz@truni.sk


Stránkové dni:
Utorok a štvrtok 9:30 - 11:00 hod., 13:30 - 14:45 hod.
V mesiacoch september a október: utorok, streda, štvrtok 9:30 - 11:30 hod., 13:30 - 15:00 hod.