Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Konferencia - zneužívanie a násilie na starších

Zneužívanie a násilie boli témy konferencie, ktorá sa konala 31. januára 2019 pod záštitou ministra spravodlivosti SR. Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili: rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Marek Šmid, minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál a župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič.

Pred dvoma rokmi bolo podľa štatistík na Slovensku spáchaných na senioroch 1862 trestných činov. Z ankety, ktorú pred časom v komunite seniorov realizovalo Fórum pre pomoc starším, vyplynulo, že takmer 81 percent z nich vedelo o prípadoch zneužívania, týrania a zlého zaobchádzania. Nový fenomén spoločnosti bol diskutovaný nielen z hľadiska legislatívy a policajného zboru, ale aj z aspektov sociálnej práce, skúseností z praxe a návrhov zlepšení. "Problematika ochrany seniorov je v rezorte spravodlivosti jednou z prioritných tém. Aktuálne sa pripravuje dokument Vecný základ reformy opatrovníckeho práva, ktorý má zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov i pred násilím v domácnosti," informoval Gál. Ide o tému, ktorá doteraz nebola v stredobode pozornosti politikov, legislatívy ani odborníkov.

So svojimi odbornými príspevkami na konferencii vystúpili: p. Ľubica Gálisová, JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., PhDr. Soňa Gaborčaková, Mjr. JUDr. Ľubica Rehánková, JUDr. Zuzana Stavrovská, Ing Jozef Halcin a prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

PROGRAM KONFERENCIE