Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kolokvium študentov zdravotníctva University of Scranton, USA a Trnavskej univerzity

Vo štvrtok, 18. mája 2017, sa konalo ďalšie zo spoločných kolokvií študentov programu Health Administration zo Scrantonskej univerzity, USA so študentmi verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Stretnutiu predchádzala obojstranná cielená a dlhodobá príprava. Dvojice študentov z UoS a TU počas celého semestra totiž aktívne spolupracovali vždy na jednej spoločnej téme vnímanej tak z pohľadu USA na Slovensko a jeho susedné krajiny, ako aj naopak, z pohľadu našich študentov na problematiku ochrany zdravia v USA.

Kolokvium otvorili profesor Marek Šmid, rektor TU, spolu s profesorom Danielom Westom za UoS. V oboch príhovoroch odznela reflexia dlhodobej vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií. Kolokvium konané pod vedením profesora Martina Rusnáka z FZaSP TU dokumentovalo, okrem výsledkov práce všetkých zúčastnených, aj vysokú úroveň zdieľania vedeckých informácií prítomných študentov.

V založenej tradícií kolokvií plánujú obidve partnerské inštitúcie pokračovať, na stretnutí profesorov zo Scrantonu s rektorom TU a jeho tímom bol dohodnutý plán konkrétnej spolupráce na najbližšie obdobie.