Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kniha pre deti ako umelecký artefakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU, Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU a Univerzitná knižnica TU

vás srdečne pozývajú na workshop

KNIHA PRE DETI AKO UMELECKÝ ARTEFAKT

(ilustrácia a text)

Bližšie informácie poskytuje plagát k podujatiu