Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rozvoj a vzťahy

Ďakovná svätá omša

Za obnovenie Trnavskej univerzity v Trnave budeme ďakovať v Bazilike sv. Mikuláša 22.apríla 2017

UNINFOS 2010

Konferencia s medzinárodnou účasťou - organizátori CIS TU a EUNIS-SK