Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kalendár akcií

20
sep
Veni Sancte a akademická slávnosť už čoskoro
21
sep
V priestoroch TRUNI
23
sep
vedecká konferencia
28
sep
2
okt
Koncert vážnej hudby
5
okt
Hybridná konferencia počas Európskeho dňa jazykov
16
okt
Jej 9. ročník sa koná na fakulte zdravotníctva