Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Môže sa syndróm vyhorenia týkať aj mňa?

Dátum od: 
12.mar 2020
Dátum do: 
12.mar 2020
Psychologické večery: Mário Schwarz

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU, Slovenský inštitút logoterapie, Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s mestom Trnava Vás pozývajú na Psychologické večery v Trnave na Filozofickej fakulte TU. Prednášky sú realizované v Aule 1A1 FF TU, Hornopotočná 23, Trnava, začiatok prednášok vždy o 18:00 hod. VSTUP VOĽNÝ