Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Komunikujem ako rodič, ako dospelý alebo ako dieťa? 

Dátum od: 
30.apr 2020
Dátum do: 
30.apr 2020
Psychologické večery: Filip Uhrovič

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU, Slovenský inštitút logoterapie, Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s mestom Trnava Vás pozývajú na Psychologické večery v Trnave na Filozofickej fakulte TU. Prednášky sú realizované v Aule 1A1 FF TU, Hornopotočná 23, Trnava, začiatok prednášok vždy o 18:00 hod. VSTUP VOĽNÝ