Skočiť na hlavný obsah

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty TU

DOD FF TRUNI 2022

9.00 – 9.15

Otvorenie, príhovor dekana FF TU + blok informácií o všeobecných podmienkach prijímacieho konania na FF TU v Trnave

 

9.15 – 9.35

KATEDRA DEJÍN A TEÓRIE UMENIA

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.  - prednáška s názvom: "Tajomstvá portrétov - osudy stratené a nájdené na obrazových plátnach“. 

 

9.40 – 10.00

KATEDRA FILOZOFIE

Mgr. Milan Petkanič, PhD. - názov prednášky: O Kierkegaardovej kritike davu a médií

 

10.05 – 10.25

KATEDRA HISTÓRIE

Mgr. Peter Labanc, PhD. – názov prednášky:

<pg n=28>Beatus autem rex <persName type=”king”> Stephanus </persName>

(alebo niekoľko tipov a trikov pre budúcich historikov, ako začať milovať svoj počítač)

 

10.30 – 10.50

KATEDRA KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE

Téma: S bagrom za chrbtom. Záchrana kultúrneho dedičstva v Rusovciach a Bielom Kostole.

Prednáša: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

 

10.55 – 11.10

KATEDRA KLASICKÝCH JAZYKOV

Mgr. Jozef Kordoš, PhD. -  názov prednášky: Štúdium latinčiny a knižná produkcia historickej Trnavskej univerzity.

 

11.15 – 11.35

KATEDRA POLITOLÓGIE

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.  - prednáška s témou Politika ako divadlo ilúzií.

 

11.40 – 12.00

KATEDRA PSYCHOLÓGIE

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD. - s prednáškou na tému: "Som nerozhodný - alebo nie?"

 

12.05 – 12.25

KATEDRA SOCIOLÓGIE

Mgr. Lenka Diener, PhD. – Vplyv klimatických zmien na spoločnosť

 

12.30 – 12.45

Blok informácií o všeobecných podmienkach prijímacieho konania na FF TU v Trnave

 

Prednášky budú prebiehať v aule na prvom poschodí (1A1) a budú streamované cez MS TEAMS.

 

 

 

dátum udalosti:
17. marec, 2022
udalosť končí:
17. marec, 2022

Ostatné udalosti