Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kalendár akcií

12
feb
Fejtóny a karikatúry posielajte do 22.3.
26
feb
Odber krvi v nemocnici
6
mar
Študentská filozofická konferencia
12
mar
Psychologické večery: Mário Schwarz
19
mar
Psychologické večery: Mária Dědová
26
mar
Psychologické večery: Jana Kunová
1
apr
Doktorandská konferencia FF