Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Journal of Visualized Experiments (JoVE)

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

V rámci Týždňa slovenských knižníc by sme vás radi informovali o voľne dostupných video článkoch a protokoloch z Journal of Visualized Experiments (JoVE), ktoré sú dostupné tu: JoVEJoVE je prvý recenzovaný vedecký video časopis, ktorý je indexovaný v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering, Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.