Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Internacionalizácia vzdelávania

Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania je jednou z priorít Trnavskej univerzity v Trnave. Medzinárodné vzťahy rozvíjame prostredníctvom medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, či na základe členstva v medzinárodných organizáciách. Cieľom partnerstiev je realizácia spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia a výmeny skúseností na európskej úrovni.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prezident Slovenskej rektorskej konferencie Marek Šmid sa na výročnej konferencii Európskej asociácie univerzít (EUA) na Sorbonskej univerzite (9. - 12. apríla 2019) stretol s profesorom Michaelom Murphym z Írska, ktorý bude od mája 2019 novým prezidentom EUA. Prof. Murphy ako kandidát na tento post navštívil Trnavskú univerzitu v marci 2019, kedy informoval o svojich zámeroch v Európskom vzdelávacom priestore.

V Paríži sa rektor stretol aj s veľvyslancom SR vo Francúzsku Igorom Slobodníkom. Ústrednou témou rokovania bola účasť slovenských univerzít v európskej vyzve k vytváraniu sietí vysokých škôl - European Universities a diskusia o podmienkach realizácie národných návratových schém v podmienkach Francúzskej republiky. Aktualizácia týchto schém sa v súčasnosti pripravuje v komisii, ktorú za slovenské univerzity zastupuje rektor Marek Šmid.

Ďalším zo série rokovaní bolo stretnutie Mareka Šmida s arcibiskupom profesorom Mons. Cyrilom Vasiľom, SJ, sekretárom kongregácie Svätej stolice pre východné cirkvi. 22. apríla 2019 s ním vo Vatikáne konzultoval otázky vzájomného uznávania štúdia a udeľovania titulov získaných na zahraničných cirkevných univerzitách. Prof. Cyril Vasiľ je členom Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave.