Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informačný deň a konzultácie pre záujemcov o štipendijné pobyty v zahraničí

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu