Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informačné vzdelávanie

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity ponúka svojim používateľom informačné vzdelávanie, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, knižničný poriadok, vyhľadávanie v on-line katalógu a ďalšie relevantné témy. Záujemcovia o vzdelávanie môžu nahlásiť svoju účasť osobne počas otváracích hodín knižnice, na úseku absenčných výpožičiek a v študovni odbornej literatúry alebo emailom na adresách anna.chobotova@truni.sk a viera.cambalova@truni.sk

Informačné vzdelávanie je možne absolvovať podľa dohody každý pondelok od 13,00 hod.

Výňatok z knižničného poriadku
Výpožičná doba kníh: 1 mesiac
Počet vypožičaných kníh: 15
Požičať na dobu 1 mesiac sa dajú len knihy s lokáciou K,S,B,M

Predĺženie – prolongácia
Výpožičky sa dajú  4x prolongovať/o mesiac/ a to najskôr  8 dní pred dátumom
vrátenia a to: telefonický 033 5939302
                         osobne
                         emailom
anna.chobotova@truni.sk, viera.cambalova@truni.sk
                         cez konto čitateľa

Nedajú sa prolongovať v prípade, že na knihu je rezervácia

Prístup do konta:  cez stránku univerzity www.truni.sk vybrať knižničný katalóg
                                  kliknúť na prihlásenie /vedľa návod/

UPOMIENKY: knižnica nemusí posielať. Knihy sa dajú prolongovať aj v upomienke,
                         ak nie je na ne rezervácia. Pokutu čitateľ vyrovná pri vrátení kníh.

Upozornenie :  zmenu údajov /adresa, číslo OP, emailovej adresy/ nahlásiť v knižnici.