Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
Ondrej Botek
19.1.2021
Radí psychoterapeut a sociálny pracovník doc. Ondrej Botek z fakulty zdravotníctva
Marek Majdan (foto Barbora Likavská)
13.1.2021
Rozhoduje sa o ďalších protiepidemických opatreniach. Čo na to odborník?
1.1.2021
Zamýšľa sa náš doktorand Tomáš Jellúš SJ z teologickej fakulty
24.12.2020
Nad aktuálnymi sviatkami sa zamýšľa nový správca univerzitného pastoračného centra Peter Buša SJ
René Bílik - Vianoce 2020
17.12.2020
Akademickej obci sa pred vianočnými sviatkami a novým rokom prihovára rektor R. Bílik
Trnavská univerzita foto: Barbora Likavská
16.12.2020
Poznáme výsledky absolventskej ankety, našou stabilne silnou stránkou je akademická povesť
Adalbertinum Trnava, foto: Barbora Likavská
16.12.2020
Výskumami sa podarilo ozrejmiť zložitý slohový vývoj dnešnej objemnej stavby
Erika Juríková, foto: Barbora Likavská
15.12.2020
O 385 rokoch našej histórie hovorí doc. Erika Juríková z katedry klasických jazykov
trnavská univerzita v trnave
14.12.2020
k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán
Odoberať Front page feed