Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
11.9.2018
Pozvánka a program slávnostného dňa
18.9.2018
Konferencia pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských privilégií Trnave
17.9.2018
12. ročník športovo-turistického podujatia
17.9.2018
Začíname vo štvrtok 4. októbra.
12.9.2018
Piate výročie úmrtia Silvestra Krčméryho