Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Inaugurácia nového dekana Filozofickej fakulty

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu Filozofickej fakulty TU sa uskutočnila 3. decembra 2018 v aule Pazmáneum inaugurácia nového dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Tým sa na najbližšie štvorročné funkčné obdobie od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2022 stáva doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik.

Slovami „Spondeo ac polliceor“ sa novo inaugurovaný, v poradí ôsmy dekan Filozofickej fakulty (predošlej Fakulty humanistiky) v roku 1992 obnovenej Trnavskej univerzity zaviazal podriadiť všetky svoje kroky k prospechu fakulty, univerzity a jej akademickej obce. Doc. Hrnčiarik bol v tejto voľbe jediným kandidátom. Predtým pôsobil ako prodekan pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy Filozofickej fakulty TU a krátko aj ako poverený dekan. Pred 16-timi rokmi absolvoval magisterské štúdium na Katedre klasickej archeológie Filozofickej fakulty TU. Vo vedecko-výskumnej práci sa podieľa predovšetkým na odkrývaní archeologicko-stavebného vývoja historicky hodnotných pamiatkových lokalít na Slovensku, zvlášť v meste Trnava.

Zdroj: Filozofická fakulta