Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hosťovská prednáška na Pedagogickej fakulte

V utorok, 7.11.2017, sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity konala prednáška Kerstin V. Siakas, Ph.D., M.Sc. z Univerzity v Solúne na tému: Using Social Media in Higher Education. Účastníkov oboznámila o štyroch prieskumoch, týkajúcich sa požívania sociálnych médií vo vyučovacom procese a následných odporúčaniach. Poukázala na benefity využívania sociálnych sietí a na kreatívne metódy vzdelávania, ktoré vyžadujú od učiteľov neustály progress a od študentov hlavne obozretnosť vo zverejňovaní súkromných informácií.