Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hodnotenie kvality - absolventi

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce univerzita a jej fakulty prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi na jednotlivých fakultách:

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Grafické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov v praxi v roku 2017
Grafické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov v praxi v roku 2016