Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hľadanie súčasnosti - kolektívna publikácia

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Záujemcov o súčasnú literatúru si dovoľujeme pozvať na prezentáciu kolektívnej publikácie Hľadanie súčasnosti, ktorá sa uskutoční v stredu 2. marca 2016 o 13,00 h v miestnosti 4P1 na Pedagogickej fakulte TU (4. poschodie).
Na podujatí sa ako hostia zúčastnia Radoslav Passia a Ivana Taranenková (pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV a editori publikácie), Katarína Kucbelová a Agda Bavi Pain (spisovatelia). Záujemcovia sa budú môcť zoznámiť aj s ďalšou vydavateľskou ponukou Literárneho informačného centra. Prezentáciu a besedu pripravili Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave a Literárne informačné centrum v Bratislave.