Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

HEREDITAS 2017

Zdroj: 
Filozofická fakulta

V dňoch 10.-11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1)

uskutoční medzinárodná študentská filozofická konferencia HEDEDITAS 2017.

Program konferencie