Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Globálna vojna proti kresťanom

Dovoľujeme si oznámiť, že dnes, t.j. 19. 5. 2017, o 16. 00 hod v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave v Aule Pazmaneum sa uskutoční stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ  - viac informácii nájdete v pozvánke.

Pozvánka