Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
2.7.2019
Medzi humanitne zameranými univerzitami sme dosiahli popredné umiestnenie.
29.6.2019
Funkčné obdobie Prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc. začína 22. augusta 2019
6.6.2019
Trnavská univerzita v šiestej edícií rankingu
28.5.2019
Rektori vysokých škôl rokovali s predsedom vlády SR v Banskej Bystrici
14.5.2019
Trnavská univerzita zapísala do svojej histórie ďalšie osobnosti
6.5.2019
Poďakovanie a dar od p. arcibiskupa: Trnavská Panna Mária
Subscribe to Front page feed