Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
11.9.2018
Pozvánka a program slávnostného dňa
21.9.2018
Trnavské právnické dni: Právny štát - medzi vedou a umením
21.9.2018
Pedagogická fakulta je partnerom prestížneho projektu.
21.9.2018
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce podpísala memorandum s ministrom zdravotníctva Kwale county.
18.9.2018
Konferencia pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských privilégií Trnave
17.9.2018
12. ročník športovo-turistického podujatia