Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994.
Doteraz táto fakulta vychovala 8 395 absolventov.

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov , ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.

 

 

Univerzitné námestie 1, 918 43  Trnava
Tel.: +421-33-5939 449
E-mail: dekfzsp@truni.sk
fzsp.truni.sk