Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994. Doteraz táto fakulta vychovala 285 absolventov. Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre ošetrovaťeľskú prax, rehabilitáciu, verejné zdravotníctvo, hygienickú službu a zariadenia sociálnej starostlivosti. Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť pracovať ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb alebo v oblasti životného a pracovného prostredia.

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
E-mail: dekfzsp@truni.sk
Stránka: http://fzasp.truni.sk