Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Európsky deň jazykov

Rok 2018 je rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Tvorí ho mozaika kultúrnych a tvorivých prejavov. Pri tejto príležitosti sa Pedagogická fakulta 25. septembra 2018 prezentovala na Európskom dni jazykov. Na Trojičnom námestí čelnovia Katedry slovenského jazyka a literatúry, Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry nemeckého jazyka a literatúry pripravili stánky s rôznymi edukačnými a zábavnými aktivitami. Podujatie otvorila prorektorka Trnavskej univerzity v Trnave doc. Ing. Viera Peterková, PhD. Cieľom bolo pripomenúť si jazykovú rôznorodosť spätú s Európou - predstaviť zaujímavosti a spôsoby, ktorými sú jazyky zdokonaľované a upevňované.

Viac info: Pedagogická fakulta.