Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Esejistická súťaž Back from Abroad

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Milí študenti, ktorí vycestovali (alebo vycestujú v zimnom semestri akademického roku 2017/2018) do zahraničia na stáž, alebo pracovný pobyt. Týmto dávame do pozornosti prvý ročník súťaže FG Europe o najlepšiu esej zo zahraničia na tému Back from abroad. Určite ste počas vášho pobytu zažili niečo, čo by ste radi videli aj doma. Premeňte svoje skúsenosti na viac ako spomienku a môžete pri tom aj vyhrať skvelé finančné a iné ceny, zviditeľniť sa a pomôcť ostatným študentom rozhodnúť sa pre štúdium v zahraničí. Ak máte záujem o súťaž, viac informácií nájdete na priloženom linku: http://futuregenerationeurope.eu/bfa/.  Ďakujeme vopred za vašu aktívnu účasť v súťaži a budeme radi, ak vaše zážitky pomôžu ostatným študentom rozhodnúť sa pre podobnú zaujímavú zahraničnú skúsenosť.