Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zistenie TUID

Upozornenie: Identifikátor TUID (a teda aj prístup do MAIS) je priradený iba používateľom, ktorí majú aktuálne platné aspoň jedno štúdium alebo aspoň jeden pracovný pomer.

Meno
Priezvisko:
Dátum narodenia (DD.MM.RRRR):