Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Deň otvorených dverí

Dátum od: 
29.Jan 2020
Dátum do: 
29.Jan 2020
Prezentácia štúdia na všetkých fakultách Trnavskej univerzity v Trnave

Filozofická fakulta

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 387
ff@truni.sk
ff.truni.sk

 

 


Pedagogická fakulta

PriemysePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavelná 4, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5514 618
sekdekpdf@truni.sk
pdf.truni.sk

 

 

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
dekfzsp@truni.sk
fzasp.truni.sk

 

 

 

Teologická fakulta

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-544 33 262
sekretariat@tftu.sk
tftu.sk

 

 

 

 

Právnická fakulta organizuje DOD aj 5.3.2020.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Kollárova 10, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
prf@truni.sk
iuridica.truni.sk