Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Informácie pre verejnosť

Ponad čas

Univerzitná knižnica TU a Katedra klasických jazykov FF vás pozývajú 4.12.2018 o 15:00 do študovne

DIALÓGY S ETIKOU

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity a Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU vás pozývajú 29.11.2018 o 15:00 na DIALÓGY S ETIKOU