Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Informácie pre verejnosť

Fejtón 2019

Katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s univerzitnou knižnicou vyhlasujú ďalší ročník úspešnej súťaže o najlepší študentský Fejtón 20