Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Informácie Erasmus+

Medzinárodná kreditová mobilita (K107)

SPOLUPRÁCA S KRAJINAMI  MIMO  EÚ (Medzinárodná kreditová mobilita)- KA107

Medzinárodná kreditová mobilita umožňuje spoluprácu vysokých škôl  v krajinách programu s partnerskými krajinami vo svete.

Oprávnené inštitúcie:

Kontaktné informácie a fakultní koordinátori

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.