Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Centrum informačných systémov

Licenčný program Adobe VIP EDU

Spoločnosť Adobe zapojila združenie EUNIS Slovensko do svojho programu Value Incentive Plan (VIP), ktorý umožňuje pre slovenské vysoké školy (členov EUNIS-SK) nákup produktov A

Subscribe to Centrum informačných systémov