Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Centrum informačných systémov

Licenčný program Adobe VIP EDU

Spoločnosť Adobe zapojila združenie EUNIS Slovensko do svojho programu Value Incentive Plan (VIP), ktorý umožňuje pre slovenské vysoké školy (členov EUNIS-SK) nákup produktov A

Office 365 ProPlus

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje:

Subscribe to Centrum informačných systémov