E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronická pošta pre študentov - Zimbra 2

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 10. 7. 2012 majú študenti Trnavskej univerzity v Trnave k dispozícii elektronickú poštovú schránku. Pre každého študenta s platným štúdiom bol vygenerovaný e-mail v tvare meno.priezvisko@tvu.sk. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do MAISu. To znamená, že systém Zimbra 2 je tiež integrovaný s novým systémom IDM.

Presnejšie informácie o Zimbre 2 nájdete na stránke: http://www.truni.sk/sk/elektronicka-posta-pre-studentov-zimbra-2.

Prajeme Vám veľa pozitívnych skúseností s prácou v aplikácii Zimbra 2.