Skočiť na hlavný obsah

Dokumenty, smernice

Smernice - Aplikačné

Vykonávacie pokyny  k vnútornému systému kvality na fakultách univerzity sú zverejnené na webovom sídle jednotlivých fakúlt.

Smernice - Organizačné

Zápisnice z rokovaní Rady pre kvalitu TU V Trnave

Hodnotenie kvality podľa modelu CAF

Ročné hodnotiace správy

Akčný plán zlepšovania

Ostatné dokumenty a rozpracovania politiky kvality Trnavskej univerzity v Trnave sú dostupné v intranete univerzity.