E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Deň Trnavskej univerzity

Zamestnanci Trnavskej univerzity sa 12. septembra 2019 stretli na turistickej akcii s názvom Deň Trnavskej univerzity. V malebnom prostredí Malých Karpát si zážitkovo doslova vychutnali už jej 13. ročník. Cieľom podujatia bolo nielen vzájomné spoznávanie, upevnenie kolegiality, ale i budovanie identity k univerzite.

Rektor prof. René Bílik v Smoleniciach uvítal a povzbudil všetkých účastníkov. Tí boli následne rozdelení podľa náročnosti turistickej trasy do troch skupín. Prvá skupina sa autobusom odviezla na Jahodník, mohla si pozrieť jaskyňu Driny a pešo sa vrátila späť na Jahodník (cca 2 km). Druhá skupina sa stretla v Smoleniciach pri kostole, odtiaľ pešo pokračovala do jaskyne Driny, s turistickým návratom na Jahodník (cca 3,5 km). Účastníci tretej skupiny sa mohli vyviezť do obce Buková, odkiaľ pokračovali na Brezinky, Ostrý kameň, Záruby a Jahodník (cca 9 km). Po zdolaní individuálnych trás sa všetci turisti stretli v reštaurácii pri spoločnom obede.

Celý deň sa niesol v atmosfére pohody, zábavy a skutočne vydarených nezabudnuteľných zážitkov, ktoré sa dožadujú repete...