Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Deň Trnavskej univerzity

Tohtoročná turistika pre zamestnancov Trnavskej univerzity sa konala 14. septembra v oblasti Bielych Karpát. Záujemcovia si mohli vybrať z dvoch trás.

Dlhšia bola naplánovaná so štartom v Bošáci, viedla cez Haluzice do Haluzickej tiesňavy - prírodnej pamiatky so štvrtým stupňom ochrany. Odtiaľ viedla na ruinu románskeho kostola Všetkých svätých z 13. storočia. Pokračovalo sa na rozhľadňu Hájnica, s výhľadom na Biele Karpaty, Považský Inovec, mesto Trenčín, hrad Beckov a Javorinu. Kratšia trasa začínala v Haluziciach. Obidve končili v Trenčianskych Bohuslaviciach v rokokovo-klasicistickej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie, postavenej grófom Erdödym v 18. storočí a vyhlásenej za národnú kultúrnu pamiatku.