E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Deň otvorených dverí

Ako tradične na Deň otvorených dverí, ktorý sa tento rok na Trnavskej univerzite konal 23. januára od 09.00 do 14.00 hod., prebiehal na všetkých fakultách pútavý program. Nielen študenti, ale aj široká verejnosť mala príležitosť presvedčiť sa o správnej voľbe štúdia a užiť si príjemnú študentskú atmosféru v jej priestoroch. Okrem zaujímavých prednášok, prezentácií a diskusií mali záujemcovia možnosť zažiť aj netradičné prekvapenia - ako napríklad divadelné predstavenie Kráľ Oidipus na Teologickej fakulte, či spoznať výučbové priestory vo Fakultnej nemocnici Trnava v rámci prezentácie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Filozofická fakulta ponúkla pestrý blok odborných inšpiratívnych prednášok zo psychológie, filozofie, etiky, politológie, sociológie, klasických jazykov, klasickej archeológie, histórie a dejín umenia. Na Pedagogickej fakulte bolo návštevníkom, okrem iného, prezentovaných aj 10 dôvodov, prečo študovať práve u nich. Právnická fakulta sa tešila zo stretnutí so záujemcami hneď dvakrát - okrem 23. januára aj 28. februára 2019.