Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Delegácia z Pedagogickej fakulty na univerzite v Šoproni

Zástupcovia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity navštívili 23. januára 2018 partnerskú fakultu na maďarskej univerzite v Šoporni. Dr. Masaryková a prof. Pupala rokovali s dekanom a zástupcami katedier Pedagogickej fakulty Šoproňskej univerzity o príprave medzinárodného projektu so zameraním na predškolské vzdelávania a sociálnu inklúziu. Cieľom projektu je vytvoriť spolupracujúcu sieť univerzitných pracovísk troch európskych a vybraných ázijských krajín.