Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Databázy

Databázy:

1. CCC

Karentovaný časopis je zaužívané označenie vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information (ISI, USA).

Táto služba vznikla v čase, keď časopisy vychádzali len v tlačenej podobe, s predpokladaným časovým sklzom potrebným na vydanie konkrétneho čísla časopisu. Current Contents v predstihu prinášali obsahy čísel časopisov, ktoré mali vyjsť v tlači, čím informovali vedeckých pracovníkov o výsledkoch dosiahnutých vo vede. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov ISI a musia spĺňať stanovené kritériá.

Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.

Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents® / Arts & Humanities

Current Contents® / Clinical Medicine

Current Contents® / Engineering, Computing & Technology

Current Contents® / Life Sciences

Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences

Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

2. WOS

 - Web of Science - Core collection                                            

Databázy Web of Science – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11000 titulov časopisov.

    Science Citation Index Expanded (1985-present)

    Social Sciences Citation Index (1985-present)

    Arts & Humanities Citation Index (1985-present)

    Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)

    Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)

    Book Citation Index– Science (2005-present)

    Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)

    - Conference Proceedings: 

ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

     - Essential Science Indicators:

Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.

Spoločnosť Clarivate Analytics organizuje pravidelné webináre, ktoré sú verejne dostupné. Aktuálne termíny UK TU zverejňuje vo svojich aktualitách. K dispozícii je aj kalendár jednotlivých webinárov.

Proces výberu časopisov do databázy.

3. SCOPUS

Je to multidisciplinárna bibliografická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá vznikla v novembri 2004 a patrí medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Mapuje viac ako 21.800 titulov z viac ako 5000 zahraničných vydavateľov, z toho vyše 20.800 recenzovaných časopisov (vrátane 2600 voľne dostupných časopisov), 367 obchodných publikácií, viac ako 400 knižných seriálov, 6,4 mil. konferenčných príspevkov z časopisov, články "In-Press"(v tlači) z viac ako 3850 časopisov, viac ako 40.000 kníh.

Databáza obsahuje viac ako 54 miliónov záznamov: 33 miliónov záznamov s odkazmi spätne až do r. 1996, 21 miliónov záznamov do roku -1996, ktoré siahajú až do roku 1823, 25,2 mil. patentových záznamov z piatich patentových úradov a linky na plnotextové zdroje. Na prehľadávanie webových zdrojov používa nástroje na indexovanie s Universal Discovery Services: EBSCOhost, Primo a Summon. Ďalej umožňuje export dát do referenčných manažérov ako sú Mendeley, RefWorks a EndNote. Využíva spoluprácu so ScienceDirect, Reaxys a Engineering Village Analyze. Nástroj Citation tracker umožňuje sledovať citovanosť autorov, autorských kolektívov a publikácií. Nástroj SciVerse Scopus Journal Analyzer slúži na porovnávanie časopisov.

Užitočné manuály.