Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Darcovia Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci so Združením za naše Špačince 8. októbra 2018 organizovala dobročinnú akciu pod názvom Špačinská kvapka krvi. V Kultúrnom dome v Špačinciach darovalo krv 24 študentiek a jeden študent - prevažne z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, ale i z Pedagogickej, Filozofickej a Právnickej fakulty. Srdečná vďaka patrí všetkým našim zúčastneným darcom; oceňujeme všetkých, ktorí pomáhajú iným.