Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ďalší dosiahnutý míľnik - naša univerzita je zaradená v medzinárodnom hodnotení U-Multirank

Zdroj: 
Kancelária rektora

Trnavská univerzita je jednou zo siedmich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného rankingu - U-Multirank (www.u-multirank.eu). U-Multirank je viacrozmerný a viacúrovňový  rankingový nástroj vytvorený  Európskou komisiou, nastaviteľný podľa parametrov jednotlivých užívateľov. Ratingová platforma aktuálne porovnáva viac ako 1200 vysokoškolských inštitúcii a 5000 študijných programov z 83 krajín. Multidimenzionalita porovnávania je zastrešená štyrmi oblasťami: štúdium, výskum, prenos vedomostí a medzinárodná orientácia. Pre študentov je tak umožnené jednoduchým spôsobom si navoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť si vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu v zahraničí podľa vlastných očakávaní. Trnavská univerzita v ratingu získava popredné pozície hlavne v dvoch oblastiach - v absolvovaní bakalárskeho a magisterského štúdia načas a interdisciplinárnym presahom publikácií.

  Aj touto aktivitou  Trnavská univerzita v Trnave preukazuje nielen vnútroštátnu, ale aj  medzinárodnú kredibilitu jej fakúlt.