Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj

Trnavská univerzita v Trnave je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 22. marca 2018, jej bolo udelené Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.