Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Čestné doktoráty Trnavskej univerzity v Trnave

V utorok 13. novembra 2018 o 13.00 h v aule Pazmaneum, udelila Trnavská univerzita v Trnave tituly "doctor honoris causa":

prof. PhDr. Viktorovi Lechtovi, PhD., významnému pedagógovi a logopedovi „za celoživotné vedecké dielo, ktorým založil a sformoval vedecký a študijný odbor logopédia na Slovensku a položil základy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe“

RNDr. Františkovi Mikloškovi, slovenskému politikovi a disidentovi, bývalému predsedovi Slovenskej národnej rady a poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, za prínos k vzniku Trnavskej univerzity v Trnave a budovanie demokratickej Československej republiky a Slovenskej republiky po r. 1989, za doterajšiu prácu v oblasti náboženského, kultúrneho a politického života na Slovensku v období socializmu, angažovanie sa v oblasti ochrany ľudských, občianskych a náboženských práv.

Viac na: teraz.sk