Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Cenník UTV

Jazyky
- 48 hodín, cena 120€, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia nad 65 rokov a zamestnanci TU: 100€

Zdravý životný štýl
- 42 hodín, cena 100€, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia nad 65 rokov a zamestnanci TU: 90€

Ostatné
- 28 hodín, cena 70€, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia nad 65 rokov a zamestnanci TU: 60€