Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Cenník

Výučba v kurzoch prebieha buď súbežne  s riadnou výučbou počas semestra (12 týždňov, teda 48 vyučovacích hodín) alebo v bloku 48 vyučovacích hodín, ktorý nie je viazaný na semester.

Vyučovacia hodina: 45 minút
Výučba: 2 x 2 vyučovacie hodiny za týždeň

CENY PRE ŠTUDENTOV  A ZAMESTNANCOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY:

7 - 10 (študentov)       cena kurzu: 144,- eur (5 eur/vyučovacia hodina)
5 - 6 (študentov)         cena kurzu: 240,- eur (eur/vyučovacia hodina)
2 - 4 (študentov)         cena kurzu: 312,- eur (10/ vyučovacia hodina)
1  študent                   cena kurzu: 480,- eur (18 eur/ vyučovacia hodina)

5 - 10  cena kurzu: 288,- eur (10 eur/vyučovacia hodina)
2 - 4    cena kurzu: 576,- eur (15 eur/vyučovacia hodina)
individuálna hodina: 25,- eur = cena kurzu: 720,- eur

CENY PRE VEREJNOSŤ:

Počet frekventantov / cena kurzu

5 - 10  cena kurzu: 288,- eur (6 eur/vyučovacia hodina)
2 – 4    cena kurzu: 576,- eur (12 eur/vyučovacia hodina)
individuálna hodina: 15,- eur = cena kurzu: 720,- eur

V prípade akéhokoľvek druhu kurzu v trvaní kratšom ako je blok 48 vyučovacích hodín, prebieha výučba individuálne podľa dohody.

Uvedené ceny platia s účinnosťou od začiatku letného semestra AK 2015/2016, od 15.2.2016.