Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Cena slobody Antona Srholca pre profesora B. Chmelíka

Ochrana ľudských práv, upevnenie demokracie a právneho štátu a mimoriadna občianska statočnosť. Trnavský samosprávny kraj za tieto vlastnosti ocenil už po druhýkrát osobnosti nielen z Trnavy, ktoré dostali Cenu slobody Antona Srholca. 

Nie je náhoda, že ocenenie nesie názov práve po saleziánovi a kňazovi Antonovi Srholcovi. Ako to uvádza Trnavský samosprávny kraj na svojej webovej stránke, Anton Srholec bol celoživotne previazaný s trnavskou župou. Narodil sa v Skalici, študoval na gymnáziu v Šaštíne a za pokus prekročiť rieku Moravu strávil mesiace vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove. Antona Srholca však komunistický režim nezlomil. Svojim životom pred i po roku 1989 sa stal symbolom viery v človeka a boja za politické a náboženské práva a slobody.

Galavečer udeľovania cien sa uskutočnil v Divadle Jána Palárika v Trnave v sobotu 9. novembra 2019. Medzi piatimi ocenenými - sociologičkou a političkou Ivetou Radičovou, hudobníkom a aktivistom Michalom Kocábom, poslancom Jánom Budajom a publicistom Ľubomírom Navrátilom - nechýbal ani vysokoškolský pedagóg a profesor na Trnavskej univerzite v Trnave prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. V roku 1989 bol Bohumil Chmelík tribúnom a organizátorom Trnavského kultúrneho fóra, ktoré združovalo umelcov, architektov, pedagógov či lekárov a sformulovalo požiadavky na zmeny v kultúrnom živote mesta Trnava. K rozvoju demokracie dlhoročne prispieval aj neskôr ako komunálny politik, krajský poslanec (2005 až 2013) a napokon aj ako poslanec Slovenskej národnej rady a neskôr Národnej rady Slovenskej republiky (1992 až 1994).

Hlavným motívom tohtoročného udeľovania ceny bolo 30. výročie Novembra ’89, kľúčový dejinný medzník z hľadiska obnovenia demokratického zriadenia v Československu a jeho nástupníckych republikách. Tohtoroční laureáti a laureátka boli priamymi aktérmi Nežnej revolúcie na úrovni vtedajšieho Československa a trnavského kraja.

Zdroj správy a fotografie: Trnavský samosprávny kraj