Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Deň otvorených dverí už 29. januára

Všetkých päť fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave organizuje Deň otvorených dverí, a to už v stredu 29. januára 2020. Uchádzači sa tak môžu zoznámiť so svojou budúcou alma mater, navštíviť zaujímavé prednášky a na niektorých fakultách sa rovno aj prihlásiť - so zľavou.

deň otvorených dverí trnavská univerzita

Ak sa chcete stať učiteľom, sociálnym pedagógom, vychovávateľom, tlmočníkom posunkového jazyka alebo editorom a študovať na najlepšej pedagogickej fakulte na Slovensku, aj pre vás je určený Deň otvorených dverí v priestoroch na Priemyselnej ulici v Trnave. Uchádzači sa zoznámia s pedagógmi a vedením fakulty a dozvedia sa viac aj o študentskom živote. Prihláška podaná v tento deň bude stáť iba 25 eur. Prezentácie začínajú v aule o 9.00 hod. a opakujú sa každú trištvrte hodinu. Posledná začína o 13.00 hod.

Na filozofickej fakulte je možné študovať dejiny a teóriu umenia, etiku, filozofiu, históriu, klasickú archeológiu a klasické jazyky, ale aj psychológiu, politológiu či sociológiu. Jedna z najlepších filozofických fakúlt na Slovensku ponúka aj zľavu 10 eur pre uchádzača, ktorý podá prihlášku počas Dňa otvorených dverí. Fakulta pripravila sériu viacerých prednášok, napríklad o antickej architektúre, radikalizme a extrémizme, pracovnej motivácii či manipulatívnom správaní.  

Budúci právnici zažijú dokonca dva Dni otvorených dverí, a to nielen v stredu 29.1., ale aj 5. marca. Návšteva fakulty začína pre nich v tieto dni o 9.00, 11.00 a 13.30 hod.

Rovnako svoje brány otvárajú aj zdravotníci a teológovia. Na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sa zoznámite s dekanom Jaroslavom Slaným, nachystané sú prezentácie katedier, dostanete sa aj do virtuálneho sveta a nasledovať bude aj exkurzia do laboratórií či nemocnice. Teológovia zas ponúkajú predstavenie fakulty s profesorom Milošom Lichnerom, po ktorom bude nasledovať prednáška Fedora Gála.

Neváhajte sa o našej alma mater dozvedieť viac! O tomto podujatí na Trnavskej univerzite sa viac môžete dozvedieť aj na sociálnych sieťach.

Súčasne si vás dovoľujeme pozvať navštíviť stánok Trnavskej univerzity aj na výstavách Kam na vysokú, ktoré sa na prelome januára a februára 2020 konajú vo viacerých slovenských mestách. V utorok 28. januára 2020 má pre vás Trnavská univerzita pripravenú interaktívnu prezentáciu v hoteli Holiday Inn v Trnave od 9.40 hod.

 

Fotografovanie aktivít DOD 2020 bude realizované výslovne na účely súvisiace s prezentáciou TU.