E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa 18. mája 2018 v Senci konal slávnostný galavečer. I tento rok Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) ocenila sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú výnimočné nielen svojou profesionalitou, ale aj ľudskosťou. Cena v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni, bola udelená PhDr. Alene Uríčkovej, PhD. – členke katedry ošetrovateľstva. Srdečne blahoželáme!

Zdroj: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce