Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Asociácia zastrešuje viac ako 800 univerzít a rektorských konferencií