Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ART/ES: Inovatívne využitie priestorov filozofickej fakulty (+fotogaléria)

Art Es Trnava

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sprístupnila svoje priestory pre netradičný a zároveň inovatívny výstavný projekt ART/ES. Ten je výsledkom spolupráce študentov dejín a teórie umenia z Trnavskej univerzity a mladých, etablujúcich sa umelkýň a umelcov z prostredia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Na toto kreatívne spojenie, kde si študenti oboch škôl v praxi vyskúšali, čo obnáša produkcia výstavy, reaguje aj samotný názov výstavy. Latinské artes odkazuje najmä na humanistickú tradíciu slobodných umení, teda artes liberales, na ktoré nadväzujú aj súčasné humanitné vedy vyučované na filozofických fakultách. Zároveň môže v niektorých spojeniach evokovať aj umeleckú tvorbu ako takú, ktorú však jednoznačnejšie komunikuje v súčasnosti bežne zaužívaný anglický výraz art. 

Pri výbere diel študenti pracovali s budovou filozofickej fakulty a prostredníctvom umeleckých diel sa pokúsili do jej priestorov vniesť nielen priestorovú, ale aj myšlienkovú zmenu. Expozícia narúša predstavu o výstave ako uzavretom tématickom celku a vkladá jednotlivé diela do priestorov zabezpečujúcich bežnú prevádzku univerzity. Výsledkom je priestor, kde kontakt s umením nie je cieľom, ale možnosťou ako stráviť čas v budove školy. Stáva sa náhodnou udalosťou, niekedy podnetnou, inokedy možno neželanou.  Vystavené diela ponúkajú možnosť zoznámiť sa so súčasnou tvorbou rovesníkov a zároveň predstavujú príležitosť na vytvorenie vlastného názoru na súčasné umenie. Diela boli zvolené a rozmiestnené tak, aby voľne nadväzovali na jednotlivé katedry a priestory školy. Chcú nabádať k analytickému a kritickému prístupu a umožniť konfrontáciu pohľadu budúcich historikov a teoretikov umenia so študentmi a študentkami iných odborov.

Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES
Otvorenie vernisáže ART/ES